Avdelningens alla doktorsavhandlingar.

Senaste publikationerna

Kommande disputationer

Organisk Farmaceutisk Kemi

OFK doktorander framför dragskåp och formler.

Vi utför grundforskning inom både experimentell och beräkningsinriktad läkemedelskemi. Vår forskningsinriktning omfattar en rad olika humana målsystem av farmaceutiskt intresse, däribland enzymer och membranbundna receptorer. Biologiskt aktiva föreningar optimeras med hjälp av datorstödda metoder och syntetiseras företrädesvis med hjälp av höghastighets- och flödeskemi.

Nya strategier utvecklas för både design och syntes av små läkemedelsliknande molekyler. Det största forskningsområdet rör utveckling av nya läkemedelskandidater mot infektionssjukdomar. Grundforskning kring metodik för överföring av biologiskt aktiva peptider till metabolt stabila peptidomimetika bedrivs med särskilt fokus på renin-angiotensinsystemet och relevanta neuropeptider.

Avdelningen ger flera kurser inom apotekarprogrammet, receptarieprogrammet, biomedicinarprogrammet och civilingenjörsprogrammet i kemiteknik. Kurser ges inom ämnena allmän farmaceutisk kemi, organisk farmaceutisk kemi och läkemedelskemi vid farmaceutiska fakulteten.

Institutionen för Läkemedelskemi

Institutionen för Läkemedelskemi består av fyra avdelningar.

 

 

Forskningsområden