Avdelningens alla doktorsavhandlingar.

Senaste publikationerna

  • Gising, J., Belfrage, A., Alogheli, H., Ehrenberg, A., Åkerblom, E. et al. (2014). Achiral Pyrazinone-Based Inhibitors of the Hepatitis C Virus NS3 Protease and Drug-Resistant Variants with Elongated Substituents Directed Toward the S2 Pocket. Journal of Medicinal Chemistry, vol. 57, ss. 1790-1801 DOI Mer information
  • Hughes, D., Karlén, A. (2014). Discovery and preclinical development of new antibiotics. Upsala Journal of Medical Sciences, vol. 119, ss. 162-169 DOI Mer information

  • Axelsson, L., Veron, J., Sävmarker, J., Lindh, J., Odell, L. et al. (2014). An Improved Palladium(II)-Catalyzed Method for the Synthesis of Aryl Ketones from Aryl Carboxylic Acids and Organonitriles. Tetrahedron Letters, vol. 55, ss. 2376-2380 DOI Mer information
  • Behrends, M., Wallinder, C., Wieckowska, A., Guimond, M., Hallberg, A. et al. (2014). N-Aryl Isoleucine Derivatives as Angiotensin II AT(2) Receptor Ligands. ChemistryOpen, vol. 3, ss. 65-75 DOI Ladda ner fulltext Mer information

Kommande disputationer

Organisk Farmaceutisk Kemi

OFK doktorander framför dragskåp och formler.

Vi utför grundforskning inom både experimentell och beräkningsinriktad läkemedelskemi. Vår forskningsinriktning omfattar en rad olika humana målsystem av farmaceutiskt intresse, däribland enzymer och membranbundna receptorer. Biologiskt aktiva föreningar optimeras med hjälp av datorstödda metoder och syntetiseras företrädesvis med hjälp av höghastighets- och flödeskemi.

Nya strategier utvecklas för både design och syntes av små läkemedelsliknande molekyler. Det största forskningsområdet rör utveckling av nya läkemedelskandidater mot infektionssjukdomar. Grundforskning kring metodik för överföring av biologiskt aktiva peptider till metabolt stabila peptidomimetika bedrivs med särskilt fokus på renin-angiotensinsystemet och relevanta neuropeptider.

Avdelningen ger flera kurser inom apotekarprogrammet, receptarieprogrammet, biomedicinarprogrammet och civilingenjörsprogrammet i kemiteknik. Kurser ges inom ämnena allmän farmaceutisk kemi, organisk farmaceutisk kemi och läkemedelskemi vid farmaceutiska fakulteten.

Institutionen för Läkemedelskemi

Institutionen för Läkemedelskemi består av fyra avdelningar.

 

 

Forskningsområden

Nyheter@OFK

Uppsala University part of large EU initiatives on health and materials

2014-12-12

Uppsala University has been selected by the European Institute of Innovation and Technology as a partner for two large, new initiatives – so called Knowledge and Innovation Communities (KICs) – in the fields of health and raw materials. Uppsala University is part of both winning applications.

Read more on http://www.uu.se/en/media/news/article/?id=4024&area=2,4,5,16,17,21,24&typ=artikel&na=&lang=en.

Årets Ulla och Stig Holmquistpristagare har utsetts

2014-12-08

Mats Larhed, verksam vid institutionen för läkemedelskemi, Uppsala universitet, har utsetts till mottagare av Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi.

Stamceller och regenerativ medicin

2014-05-15

Sjätte Uppsala-Hallymsymposiet 2014

Gå till RSS